HOTLINE: 0963. 799.890
Bán giỏ xe nâng người Genie
Bán giỏ xe nâng người Genie Bán giỏ xe nâng người Genie Bán giỏ xe nâng người Genie

Bán giỏ xe nâng người Genie

  • Nhà sản xuất: genie
  • Mã SKU: GE-101394
  • Tình trạng: Còn hàng
Giá 0₫

1. GE-101394 giỏ xe nâng người genie 2.5 m dùng cho các dòng xe nâng người: Z80-60RT, S60, S65

giỏ xe nâng người genie GE-101394

2. GE-101391 giỏ 1.8 m dùng cho các dòng xe nâng người genie: Z45-25JDC, Z45-25JRT, Z51-30JRT,....

GE-101986 giỏ 1.2 m dùng cho các dòng xe nâng người genie: Z30-20N.

giỏ xe nâng người genie ge-101391, ge-101986

3. GE-106547 giỏ 1.2 m dùng cho xe nâng người Z34-22N, Z34-22BI,....

GE-1272306 giỏ 2.5 m dùng cho xe nâng người GENIE : SX-125XC, SX-180, ZX135-70RT...giỏ xe nâng người genie GE-106547, ge-1272306