HOTLINE: 0963. 799.890
Mô tơ di chuyển và phanh xe nâng người GENIE
Mô tơ di chuyển và phanh xe nâng người GENIE Mô tơ di chuyển và phanh xe nâng người GENIE Mô tơ di chuyển và phanh xe nâng người GENIE Mô tơ di chuyển và phanh xe nâng người GENIE

Mô tơ di chuyển và phanh xe nâng người GENIE

  • Nhà sản xuất: genie
  • Tình trạng: Còn hàng
Giá 0₫

- Mô tơ di chuyển thủy lực và phanh xe nâng người genine: GE-55194 dùng cho xe GS2668DC, GS3268RT,...

- Mô tơ di chuyển xe xe nâng người: GE-78222 dùng cho xe GS2032, GS2646, GS3246,...

Mô tơ di chuyển xe nâng người genie GE-55194, ge-78222

- Mô tơ di chuyển GE-81382 dùng cho xe genie S85, Z80-60RT,...

- Mô tơ di chuyển xe nâng người genie: GE-96417 dùng cho xe GS2032, GS2632, GS3246,...

Mô tơ di chuyển xe nâng người genie GE-81383

- GE-101070 mô tơ di chuyển thủy lực cho xe Z80-60RT, ZX135-70RT, S85, SX125-XC, SX135-XC,...

- GE-104781 mô tơ di chuyển thủy lực xe GS2668RT, GS3268RT,...

Mô tơ di chuyển thủy lực xe nâng người genie GE-101070

- GE-33432 mô tơ di chuyển thủy lực dùng cho xe Z45-25JRT, Z51-30JRT, S45, S65,...

- GE-55193 mô tơ di chuyển thủy lực dùng cho xe GS2268RT, GS3268RT,...

Mô tơ di chuyển xe nâng người genie GE-33432